szechenyi 2020

Kedvezményezett neve: 
GYO-SON Szolgáltató Betéti Társaság

A projekt címe: Újgenerációs ultrahang-készülék beszerzése a Nobilis Magánrendelőbe

A szerződött támogatás összege: 6 604 000 Ft

A támogatás mértéke %-ban: 50 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: tervezett befejezés: 2018.06.20 
tényleges befejezés: 2018.09.30

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-02038

Újgenerációs Ultrahang-készülék beszerzése a Nobilis magánrendelőbe

GE Healthcare Voluson S8 BT18A projekt tartalmának bemutatása:

Projektünk célja eszközbeszerzés, mely során lényegesen módosított termék, eljárás jön létre. A vizsgálatokhoz használt GE Healthcare Voluson S8 BT18 típusú ultrahang készülék beszerzése, mivel a szakmai protokoll is előírja/elvárja megfelelő technológia meglétét, így a gyors technológiai fejlődés miatt elavult készülék beszerzése indokolttá válik.

Az EMMI 2016.12.22-i szakmai irányelvében „a Down-kór prenatális szűréséről és diagnosztikájáról” megfogalmazott ajánlások sorozata az elérhető legmagasabb szintű tudományos eredmények, a klinikai tapasztalatok, az ellátottak szempontjai, valamint a magyar egészségügyi ellátórendszer sajátságainak együttes figyelembevételével kerültek kialakításra. Minden várandóst, aki a terhesség 18. hete előtt jelentkezik várandósgondozáson, életkortól függetlenül indokolt tájékoztatni a magzati Down-kór és anatómiai rendellenességekre vonatkozó nem invazív szűrővizsgálatokról. A Down-kór szűrésének hatékony módszere az első trimeszteri kombinált szűrés, amely a magzati tarkóredő és két biokémiai marker (szabad béta hCG és PAPP-A) mérésén alapul. A VRONY adatai szerint hazánkban, az utóbbi években a 21-es triszómiás esetek megközelítőleg 60- 70%-a kerül prenatálisan felismerésre, előfordulási gyakorisága 1 ,64‰, beleértve a prenatalisan felismert eseteket is.

Az első trimeszteri ultrahangvizsgálat eredménye csak akkor fogadható el kockázatbecslésre, ha a vizsgálat az FMF kritériumoknak megfelelően történtés a vizsgálatot végző személynek FMF licence-e vanBár az irodalmi adatok alapján ez a leghatékonyabb módszere a 21-triszómia szűrésének, megfelelő hatékonyság csak akkor érhető el, ha a mérés a megfelelő síkban, 0,1 mm -es pontossággal történik, aminek alapvető feltétele a megfelelő készülék, megfelelő szaktudás, gyakorlat és a korrekt beállításhoz szükséges idő. Az államilag finanszírozott ellátás keretei között az első trimeszteri  kombinált  szűrés  megfelelő  körülményei nem biztosítottak, így indokolt olyan centrumba küldeni a várandósokat, ahol biztosított az FMF előírásoknak megfelelően végzett tarkó redő mérésen alapuló kockázatbecslés. A kombinált szűrésnek köszönhetően a Down-kóros magzatok 90%-a kiszűrésre kerül.